PSYCHOLOG DZIECIĘCY

Paulina Pawłowska

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

 

Twoje dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

  1. Administrator danych osobowych

Administratorem, czyli podmiotem, który określa cele i sposoby przetwarzania Państwa danych osobowych, jest Paulina Pawłowska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą: PSYCHO-LOGICZNA" psycholog dziecięcy Paulina Pawłowska, NIP: 7393974753, Bilitewskiego 3/12, 10-693 Olsztyn

  1. Inspektor Ochrony Danych

W sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych możesz się ze mną kontaktować, pisząc na adres e-mail: [ppawlowska.olsztyn@gmail.com].

  1. Cele przetwarzania

Państwa dane przetwarzane są w celu świadczenie usług psychologicznych takich jak: terapia psychologiczna, konsultacje, warsztaty, w celach superwizji oraz na potrzeby realizacji ciążących na mnie obowiązków prawnych z zakresu podatków i rachunkowości w szczególności: wystawienia faktury lub innego dowodu księgowego, prowadzenia księgowości, rozliczenia podatków, archiwizacji danych na potrzeby księgowe – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z przepisami prawa podatkowego i ustawy o rachunkowości.

Podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji przeze mnie obowiązków prawnych jest obowiązkowe i wynika z przepisów podatkowych i ustawy o rachunkowości. Podanie danych osobowych w celu zawarcia umowy jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia tej umowy i jej realizacji.

  1. Odbiorcy danych

Informuję, że istnieje możliwość, iż będę udostępniać Twoje dane osobowe, które przetwarzam, do następujących kategorii podmiotów:

  • firmy księgowej, z której usług korzystam przy przetwarzaniu Twoich danych;
  • firmy informatycznej, z której usług mogę korzystać przy przetwarzaniu Twoich danych podmiotom, których oferta uzupełnia moją ofertę usług;

Dane wrażliwe, na których przetwarzanie została wyrażona Twoja zgoda, będą udostępniane wyłącznie w realizacji procesu superwizjiaby poszerzyć umiejętności zawodowe i, co istotne, aby zapewnić Twoje bezpieczeństwo przy toczącej się psychoterapii.

  1. Okres przechowywania danych

Dane osobowe są przechowywane przez okres realizacji umowy, a następnie do czasu ustania obowiązku ustawowego przechowywania danych (3 lat od zakończenia roku podatkowego) oraz do upływu okresu przedawnienia roszczeń. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody są przechowywane do momentu jej cofnięcia.

 

Zgoda na przetwarzanie danych wrażliwych

Tak,  zgadzam  się na przetwarzanie moich danych osobowych przez psychologa Paulinę Pawłowską, dane szczególnie wrażliwe, które  zbierane są w ramach  korzystania  przeze mnie z usług psychologa.  Wiem, że wyrażenie zgody jest dobrowolne i mogą ją w każdym momencie wycofać. Mam świadomość, że cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.

 

Jeśli chcesz otrzymywać ode mnie (tj. od psycho-logiczna) mailowo informacje o mojej ofercie,
wpisz powyżej swój adres e-mail.

Tutaj mnie znajdziesz:

regulamin sprzedaży

polityka prywatności

polityka ochrony danych osobowych

Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!